אוק 252014
 

בממשלה הזמנית של מהפכת פברואר נכללו שני שרים יהודיים: אדולף כרמיה (1880-1796) מונה כשר המשפטים ומיכל גודשו, ששימש בעבר כסגן ראש הקונסיסטוריה היהודית המרכזית, מונה שר הכספים. החוקה המהפכנית של 1848 קובעת יחס שווה מצד המדינה כלפי כל הדתות.

בהתאם לחוקה חלה דמוקרטיזציה בבחירת ועדי הקהילות או הקונסיסטוריות, שעד כה היו נחלתם של שכבה צרה של גבירים בתוך הקהילה.

באלזאס התחוללו מהומות אנטי-יהודיות בכמה מערי השדה. מהומות אלה דוכאו במהירות על ידי הממשלה והצבא.

 Tagged with: