אוק 252014
 

מרס

בקרבות שהתחוללו בברלין בין המהפכנים לבין הצבא, נפלו כעשרים יהודים. הם נקברו בקבר אחים עם כל 230 חללי הקרבות. בהלווייתם הלכו יחד ראשי הפרוטסטנטים, הקתולים והיהודים.

מאי

בפרלמנט הכל-גרמני שהתכנס בפרנקפורט השתתפו ארבעה יהודים; המשפטן היהודי והלוחם הוותיק לזכויות היהודים, גבריאל ריסר, שימש כסגן יושב-ראש הפרלמנט. סביב שאלת שוויון הזכויות ליהודים התנהל ויכוח נמרץ. בסופו של דבר הוסכם כי בחוקה העתידה יקבע שוויון כל אדם בפני החוק, ללא הבדל דת.

עקרון השוויון בפני החוק נכלל בחוקות רוב המדינות הגרמניות, בכלל זה פרוסיה. גם לאחר שפוזרה האספה מכוננת הפרוסית, בדצמבר 1848, נשמר עקרון השוויון בחוקה שהעניק המלך הפרוסי. רק בבוואריה לא שונה מצבם החוקי של היהודים. בזמן המהפכה רבו שם מקרי ההתנפלות על היהודים, בערים ובכפרים.

 Tagged with: