אוק 252014
 

נוסד "קולג' היהודים" (Jews' College) בלונדון, ללימודי היהדות ולהכשרת רבנים ו"כלי קודש" בשפה האנגלית וברוח האמנציפציה.

 Tagged with: