אוק 252014
 

23 ביולי. הפרלמנט ובית הלורדים אישרו הצעת חוק ולפיה יקבע כל אחד משני הבתים את נוסח השבועה שבה חייב כל ציר או חבר חדש עם כניסתו לבית. תיקון זה אפשר כניסת נבחרים יהודים לפרלמנט, לאחר מאבק שנמשך 11 שנים, מאז נבחר ליונל רוטשילד לראשונה כציר לפרלמנט מטעם הסיטי של לונדון, אך לא יכול לתפוס את מקומו בשל נוסח השבועה האנגליקני. בית הנבחרים היה מוכן לשנות את נוסח השבועה, אך בית הלורדים הכשיל את כל היזמות הפרלמנטריות בסוגיה זו עד שנת 1858. התהליך כולו הגיע להשלמתו רק ב-1866, כאשר אישרו שני הבתים את חוק תיקון נוסח השבועה בפרלמנט, כך שכל הנבחרים, בין אם אנגליקנים ובין אם קתולים, דיסידנטים (כיתות נוצריות שפרשו מן הכנסיה הקתולית או האנגליקנית) ויהודים, יוכלו להישבע בלא פגיעה באמונתם.