אוק 252014
 

בלונדון הוקם ארגון הסעד היהודי "ועד האֶפיטרופסים היהודי" (Jewish Board of Guardians; ב-1964 שונה שמו ל"וועד הסעד היהודי"), ששימש דוגמה לארגוני סעד יהודיים שקמו אחריו במרכזים יהודיים אחרים.

 Tagged with: