אוק 252014
 

הוקם ארגון הגג של בתי-הכנסת של הקהילות האשכנזיות בלונדון וסביבתה – "בית הכנסת המאוחד" (United Synagogue) , שהוכר חוקית על ידי הפרלמנט הבריטי. בתי הכנסת הריפורמיים והספרדים לא נכללו ב"בית הכנסת המאוחד".

 Tagged with: