אוק 252014
 

בוטלו ההגבלות מטעמי דת (התניית קבלת תואר אקדמי בשבועת נאמנות לכנסיה האנגליקנית) באוניברסיטאות אוקספורד וקיימברידג'.

משה מונטיפיורי, מראשי הקהילה היהודית הספרדית באנגליה, סוחר ונדבן, פעיל נמרץ למען זכויות היהודים ברחבי העולם, בעיקר בארצות המזרח, זכה בתואר אבירות מאת המלכה ויקטוריה.

ג'ורג' ג'סל, משפטן,חבר הפרלמנט מטעם המפלגה הליברלית מ-1868,נתמנה כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, המשרה המשפטית השניה בחשיבותה בממלכה.זה היהודי הראשון שזכה במינוי ממשלתי בכיר.

אגודת אחים או האגודה האנגלו-יהודית (Anglo-Jewish Association) נוסדה לכאורה מתוך כוונה לשתף פעולה עם כי"ח (Alliance Israelite Universelle) הארגון היהודי הצרפתי, אך הקמתה סימנה את המגמה לפתח פעילות להגנת היהודים במסגרות ארציות מקומיות ולאו דווקא במסגרת ארגון יהודי כלל-עולמי אחד, שיש בו כדי להחשיד את יהודי המערב בנאמנות כפולה או אף גרוע מזה – בהקמת "אינטרנציונל יהודי" השואף להשתלט על העולם.

 Tagged with: