אוק 252014
 

הוקם "הוועד המשותף לענייני חוץ" Conjoint Foreign Committee)), כארגון משותף ל"וועד שליחי הקהילות" ול"אגודת אחים" לצורך הגנה על זכויותיהם וענייניהם של יהודים בארצות מצוקה.

 Tagged with: