אוק 252014
 

מסתמן גל של הגירה ממזרח-אירופה, בעקבות הפוגרומים בדרום-מערב רוסיה; אך מספר הנקלטים בצרפת אינו גדול כמו בגרמניה או בבריטניה. בין השנים 1881 ל-1914 נקלטו בצרפת כ-25,000 יהודים. מספר היהודים בצרפת הוערך ב-1880 בכ-60,000, מהם 40,000 בפריס.

 Tagged with: