אוק 252014
 

מסתמנת כניסה המונית של מהגרים יהודים שיצאו את תחום המושב ברוסיה מאימת הפוגרומים ועשו דרכם אל ארצות המערב. הגירה המונית זו הגדילה את מספרי היהודים בבריטניה מ-65,000 ב-1880 ל-300,000 ב-1914, ושינתה ללא הכר את פניה ואופיה של הקהילה היהודית באנגליה. לחברה האנגלו-יהודית הבורגנית והמאונגלזת הצטרפו עתה יסודות מזרח-אירופיים, פרולטריים, עממיים, אורתודוכסיים, דוברי אידיש, שהתרכזו בגיטאות משלהם במזרח-לונדון ובערים התעשייתיות של בריטניה – מנצ'סטר, לידס, ליברפול, גלזגו. הם גם שינו את תמונת התעסוקה של יהודי בריטניה. רוב המהגרים המזרח-אירופים התרכזו במקצועות "יהודיים" מובהקים – חייטות (40% מהם), סנדלרות (12.5%), נגרות (10%). ועם זאת, השאיפה השלטת בקרב ציבור המהגרים האלה היתה להשתלב, להתאזרח ולהתערות במהירות האפשרית בחברה ובתרבות האנגלית (קרי: האנגלו-יהודית).

 Tagged with: