דצמ 312014
 

התמורות המפליגות בחייהם של יהודי אירופה לא הטביעו רישומם על חייהם של היהודים ברחבי האימפריה העותמנית, לא רק מן הבחינה החוקית והמדינית, כי אם גם מן הבחינה התרבותית הכוללת. הזרמים והתנועות שהתסיסו את הזירה היהודית באירופה כולה – החסידות, ההשכלה, האורתודוכסיה, הרפורמה – כל אלה לא נגעו ביהודי המזרח המוסלמי, שהיו שרויים בעולמם המסורתי הישן, כאילו מרחק שנות אור הפריד בין היבשות, שרק מיצרי הבוספורוס הפרידו ביניהן. שקיעתה האיטית של האימפריה העותמנית היה הגורם שהשפיע יותר מכל על מצבן המדיני, החברתי, הכלכלי והתרבותי הכולל של הקהילות היהודיות ברחבי האימפריה. הן היו שרויות בסטגנציה ושקיעה.