דצמ 312014
 

אוגוסט

23 באוגוסט. נחתם חוזה אי-התקפה בין גרמניה לרוסיה הסובייטית (הסכם ריבנטרופ-מולוטוב) בו נאמר כי "אם אחד הצדדים החתומים על החוזה ישמש מטרה לפעולות מלחמתיות מצד מעצמה שלישית, לא יתמוך הצד האחר בצורה כלשהי במעצמה שלישית זו". לחוזה צורף פרוטוקול סודי שקבע מראש את תחומי ההשפעה של שני הצדדים במקרה של שינויים טריטוריאליים-פוליטיים במדינות מזרח אירופה.