דצמ 302014
 

על פי תיאורו של הרב עובדיה ברטנורה, שהגיע לירושלים מאיטליה ב-1488, חיו בעיר 70 משפחות יהודיות עניות. בעקבות גירוש ספרד זרמו יהודים גם לארץ-ישראל. ב-1495 כבר חיו בירושלים כ-200 משפחות. ב-1522 נמנו בירושלים כ-300 משפחות (כ-1,500 נפש).אלה התפלגו לארבע עדות – מסתערבים, מערביים (מוגרבים), אשכנזים וספרדים.  

ר' עובדיה ברטנורה הנהיג את הקהילה היהודית בירושלים עד 1510 והניח את היסודות לארגון מחדש של מוסדות הקהילה שם.