דצמ 302014
 

העותמנים השתלטו על מצרים ב-1517, בעת ובעונה אחת עם ארץ-ישראל. תחת שלטון הממלוכים עמד "נגיד" בראש הקהילה היהודית. העותמנים ביטלו מוסד זה והחליפו אותו ב"חכם באשי" מקומי. ב-1520 התמנה הרדב"ז (ר' דוד בן אבי זמרה) לתפקיד זה. הוא עמד בראש הקהילה עשרות שנים והצליח להשכין שלום בין שני הפלגים – המוסתערבים והמערביים (המוגרבים).