דצמ 302014
 

מפורטוגל יצאו רוב האנוסים שייסדו את הקהילות היהודיות החדשות בדרום צרפת, בהולנד ובאנגליה, במחצית השניה של המאה ה-17. יציאת פורטוגל היתה תוצאה של מדיניות הלחץ הכבד שהפעילה האינקוויזיציה בארץ זו. תופעת ההתייהדות בפורטוגל היתה מקיפה הרבה יותר מאשר בספרד, כיוון שהנצרות נכפתה בשעתו על כל היהודים שמצאו מקלט בפורטוגל לאחר גירוש ספרד, ללא ברירה של גירוש. נסיבות אלה הגבירו מלכתחילה את חשדה של האינקוויזיציה בכנות אמונתם של האנוסים.