דצמ 302014
 

המאבק המר של הכנסיה הקתולית במתנגדיה, מחוץ ומבית, נתן אותותיו הברורים במדיניות הכנסיה כלפי היהודים. ההגבלות החמורות שהוטלו על היהודים בתחומי מדינת האפיפיור במחצית הראשונה של המאה ה-17 לא נתמעטו ורק קיבלו ביסוס וחיזוק במחצית השניה של המאה. מספר היהודים ברחבי איטליה בתקופה זו נאמד בכ-30,000 נפש. הקהילה היהודית הגדולה ביותר היתה ברומא, תחת חסות האפיפיורים. הקהילה השניה בגודלה היתה בליבורנו (Leghorn)).

לעומת המדיניות הרגרסיבית של הכנסיה, ניכרת בכמה דוכסויות עצמאיות נטייה הפוכה, המכוונת להקל כניסתם של יהודים לתחומי הממלכה, במסגרת המדיניות המרקנטיליסטית הנותנת עדיפות ראשונה במעלה לשיפור מצב האוצר המלכותי.