דצמ 302014
 

היהודים ברחבי האימפריה העותמנית, בעיקר במרחב שבין מצרים לבלקנים, התחלקו לארבע קבוצות מוגדרות מבחינה תרבותית: הספרדים, צאצאי המגורשים מספרד, שהפכו לקבוצה הדומיננטית בקרב הקהילות היהודיות באימפריה והטביעו את חותמם על האחרים. המוסתערבים, החיים מדורות בקרב האוכלוסיה דוברת הערבית, בעיקר במצרים, ארץ-ישראל וסוריה, ודוברים ערבית; הרומאניוטים, צאצאי היהודים שחיו מדורות בתחומי האימפריה הביזנטית, עד נפילתה בידי העותמנים; האשכנזים, יוצאי אירופה המזרחית והמרכזית, שהיגרו לכאן בנסיבות שונות שהזמן גרמן.

מצבם הפוליטי והכלכלי של יהודי תורכיה במחצית השניה של המאה ה-17 ותחילת המאה ה-18 היה לאין ערוך טוב מזה של יהודי אירופה. הם לא הוגבלו בפעילותם הכלכלית ושימשו גורם חשוב בסחרה של תורכיה, בצד הארמנים והיוונים. בין הדמויות הבולטות של הזמן היה הרופא והדיפלומט דניאל דה פונסיקה  שהקריירה שלו העידה על ההבדל בין מצבם של היהודים באימפריה העותמנית לבין מצבם באירופה.

ערכים אישיים
  1. דניאל דה פונסיקה (1740-1672), נולד למשפחת אנוסים בפורטוגל, ששמרה על היהדות בסתר. סבו נלכד בידי האינקוויזיציה והועלה על המוקד. אביו נמלט מן הארץ, בעור שיניו. דניאל הוכשר לכמורה, אך נאלץ גם הוא להימלט משנחשפה יהדותו הנסתרת. הוא עבר לצרפת ולמד שם רפואה, עדיין בזהות נוצרית. ב-1702 עבר לקושטא ושם חזר בגלוי ליהדות. עד מהרה קנה לו שם בכישוריו כרופא ורכש לו מהלכים בקרב הנציגויות האירופיות, בעיקר השגרירות הצרפתית. הוא היה לרופאו של הסולטן, אחמד השלישי ושימש בתפקידו זה עד 1730. כבעל השכלה אירופית וקשרים מצוינים לחצרות ממלכות המערב, מילא מדי פעם תפקידי תיווך דיפלומטיים בשליחות הסולטן. שנותיו האחרונות עשה בפריס, שם התקבל בחוגי האצולה והאינטלקטואלים. וולטר כינה אותו: "הפילוסוף היחיד בקרב עמו".