דצמ 302014
 

הידיעות על יהודי לוב בתקופה זו הן מועטות. רובם שכנו באזור המערבי של טריפולי וסביבותיה ומיעוטם בבנגאזי, בחלקה המזרחי של הארץ. הקהילה היהודית בטריפולי נתחזקה במשך המאה ה-17 תודות להגירה היהודית מליבורנו. רוב היהודים עסקו במסחר זעיר וברוכלות בפנים הארץ, בין שבטי הברברים. דרומה מטריפולי התגוררו יהודים בכפרי המערות שבאזור ההררי, גריאן וטיגרינה. בטריפולי שימשו יהודים מבני המשפחות העשירות כסוכני הקונסוליות האירופיות. מבחינה תרבותית (קרי: תורנית) היתה הקהילה היהודית בלוב תלויה בקהילות היהודיות הגדולות ממנה, במרוקו ובאלג'יר.