דצמ 302014
 

הקהילה היהודית בפרס נכנסה לעידן קשה בתחילת המאה ה-17, משנתחזקה המגמה השיעית הקיצונית במדיניותם של השאחים. בימי עבאס הראשון (1629-1588) אולצה קהילת איספהן להתאסלם (1622) ורק בימי יורשו, צפי הראשון (1642-1629), הורשו האנוסים לחזור ליהדות.

מצבם של יהודי פרס השתנה על פי התנודות במדיניותם הדתית של השאהים.