דצמ 302014
 

במשך המאה ה-18 נקלעה הולנד לסדרה של משברים כלכליים על רקע צמצום הסחר עם גרמניה וארצות מזרח-אירופה. מדינות מרכז-אירופה אימצו מדיניות כלכלית פרוטקציוניסטית במגמה לפתח את התעשיות המקומיות של הסוכר והטבק. הפגיעה בסחרה של הולנד השפיעה במישרין על מצבם הכלכלי של היהודים, שנטלו חלק נכבד בתעשיית הטבק ובפעילות המסחרית של הרפובליקה. מעמדה של הקהילה הספרדית נתערער במידה רבה. אך גם הסוחרים ואנשי הכספים האשכנזים, שהיו קשורים בסחרם עם  מזרח-אירופה ועם יהודי החצר בגרמניה ותיווכו בינם לבין הבנקים ההולנדיים, נפגעו.