דצמ 302014
 

בשטחי גרמניה גדל מספר היהודים, על פי הערכה, מ-25,000 בתחילת המאה ה-18 ל-60,000 עד 70,000 באמצע המאה. גידול זה חל למרות המדיניות שהיתה נקוטה אצל השליטים בנסיכויות השונות ובפרוסיה ביתר שאת – להגביל את מספר היהודים בתחומי הממלכה ולהצר את חופש פעולתם. אך כיוון שהקו המנחה ביחס ליהודים אצל השליטים, ששקדו על פיתוח המדינה הריכוזית שלהם, היה תועלתני לחלוטין, נתאפשרה כניסתם והתפתחותם של "יהודים מועילים", שעליהם ניתן היה להטיל מסי חסות גבוהים.