דצמ 312014
 

יהודי לוב ישבו ברובם במערב הארץ, בטריפולי ובכפרים שסביבה. באזור ההר, דרומה לטריפולי, בכפרים גריאן וטיגרינה, התגוררו היהודים בבתים חצובים בסלע. הם נקראו "יהודי המערות". ריכוז יהודי נמצא גם בחלק המזרחי של הארץ, בבנגאזי שבקירינייקה.