דצמ 312014
 

מאות היהודים שחיו במושבות הבריטיות של צפון אמריקה נהנו מחירויות פעולה שכמותן לא היו להם בשום מקום בעולם. מבחינה חוקית לא היתה הגבלה כלשהי על חופש התנועה, העיסוק והמגורים שלהם. רק אפיק הקריירה הפוליטית היה חסום בפניהם, כיוון שזה היה פתוח רק בפני  פרוטסטנטים. הנוצרים הקתוליים סבלו ממגבלות קשות יותר במושבות צפון-אמריקה.