דצמ 312014
 

שוויץ היתה ריקה מיהודים; רק בשני כפרים בחבל באדן – אובראנדינגן ואוברלנגנוי – מצאו מקלט למעלה מ-100 משפחות יהודיות. מחוץ לשני הכפרים האלה אסורה היתה ישיבת היהודים. חופש התנועה של היהודים היה מוגבל. הותר להם לעסוק במסחר זעיר ובקצָבוּת. רובם עסקו ברוכלות ובסחר בהמות. נאסר עליהם להתחתן, אלא באישור השלטונות, ואישור כזה ניתן רק אם הוכח כושר ההתפרנסות של הנישאים. הנישואים עם כלה מחוץ לארץ היו מותרים, רק אם הביאה עמה נדוניה בסך 500 גולדנים. תקנה זו נועדה למנוע את ריבוי היהודים; אף על פי כן, טפטוף מתמיד של יהודים מגרמניה ופולין הגדיל את האוכלוסיה היהודית בשני הכפרים לכ-200 משפחות.