דצמ 312014
 

הדי המהפכה הצרפתית, שהגיעו לכל פינה באירופה, עוררו מחדש את השאלה היהודית גם במדינות גרמניה; אך סיכוי לאמנציפציה של היהודים הסתמן רק לאחר התבוסה שהנחיל נפוליאון לפרוסיה ב-1806 והשתלטותו על חלקים נרחבים של גרמניה. גם סיכוי זה שקע עם נסיגתו של נפוליאון בתוך כמה שנים ותבוסתו הסופית.