דצמ 312014
 

כתוצאה מחלוקת פולין השנייה והשלישית סופחו שטחי אוקראינה וליטא על יהודיהם לממלכה הרוסית. כבר לאחר חלוקת פולין הראשונה, שבה צורפו לממלכה שטחי רוסיה הלבנה, גובשה המדיניות כלפי היהודים, שתכליתה היתה להגביל את חופש התנועה של הסוחרים היהודיים. אלה הורשו לסחור רק בתחום שטחי פולין לשעבר, שסופחו לרוסיה. כך נוצר תחום המושב היהודי. זה הורחב לאחר זמן גם על שטחי אוקראינה הרוסית; אך שטחי רוסיה המזרחית נשארו מחוץ לתחום המותר ליהודים, בהתאם למדיניות העתיקה, שאסרה על כניסת יהודים לתחומי ממלכת רוסיה, שמוסקבה היא בירתה.