דצמ 312014
 

בשלהי המאה ה-18 נאמד מספר תושבי הארץ בכ-250,000 נפש. מספר זה לא השתנה הרבה במשך 250 שנות השלטון העותמני (עד סוף המאה ה-18).  מספר הנוצרים נאמד בכ-20,000 נפש, רובם המכריע יוונים-אורתודוכסיים. כ-10,000 צליינים נוצרים היו פוקדים את המקומות הקדושים, מדי שנה. מספר היהודים נאמד בכ-6,000 נפש. על סף המאה ה-19 התחדשה גם תנועת העלייה היהודית לארץ-ישראל, חלקם עולי-רגל מארצות הבלקן ומתורכיה, חלקם עולים ממזרח-אירופה שבאו להשתקע בארץ. אחת לשנה, בחודש אלול, היתה אנייה יוצאת מקושטא לארץ-ישראל ועל סיפונה העולים היהודים למיניהם. גם מארצות צפון-אפריקה עלו יהודים לארץ. מספרי העולים היו קטנים, אך היישוב היהודי גדל בהתמדה.