דצמ 312014
 

מספר היהודים באיראן, בראשית המאה ה-19, נאמד בכ-30,000-25,000. הפיחות במספרי היהודים, בהשוואה למספריהם במאה ה-17, היה תוצאה של המרות דת באונס, והגירה לארצות הסמוכות, אפגניסטן ובוכרה.