דצמ 312014
 

על רקע התמורות שהתחוללו במרחב העותמני בלט מצבם הקשה של יהודי איראן, שבה היתה השפעתם של כהני הדת השיעים חזקה. פה לא הצליח השלטון המרכזי לחולל רפורמות בדומה לאלה שהתפתחו במסגרת מדיניות התנזימאת. תקופת שלטונו של מוחמד שאח (1848-1835) היתה מן האפלות והקשות בתולדות יהודי פרס. יהודי המרחב הפרסי פיללו לכניסת המעצמות ולהשתלטותן על האזור, בעיקר תלו תקוותיהם באנגלים, שנטו להתפשט לכאן מכיוון הודו.