דצמ 312014
 

לאחר מלחמות נפוליאון ועל רקע התגברות מעורבות המעצמות האירופיות במרחב, מסתמנת הגירה גוברת של יהודים לארץ-ישראל, מארצות מזרח-אירופה, מצפון-אפריקה, מתורכיה ומן הבלקנים. בשנות ה-30' נאמד מספר היהודים בכ-10,000 נפש, מחציתם בירושלים.

בין השנים 1818 ל-1831 שלט בארץ עבדאללה פחה. השלטון היה עריץ. המיסוי כבד והדברים הגיעו עד להתקוממות של אוכלוסי ירושלים והסביבה (1824). עבדאללה דיכא את ההתקוממות, שנמשכה למעלה מ-15 חודשים, ביד ברזל.