דצמ 302014
 

יהודי הונגריה ידעו שלווה יחסית בימי שלטון המלכים מבית יגלון (1526-1490). הקהילות הגדולות היו בפרסבורג ובבודפשט (אופן-בודה), טירנוי ואדנבורג. היחסים עם היהודים נוהלו באופן ריכוזי. סוכן הכספים, יעקב מנדל, שימש כ"פקיד היהודים" והיה ממונה על גביית המסים מכל הקהילות. בתפקידו שימש גם כשתדלן וצינור תקשורת לתלונות ובקשות היהודים. בנו של יעקב מנדל (מנדל השני) ירש את אביו ושימש גם תחת לודביג, יורשו של ולדיסלב. יהודי אחר, יצחק מקאשוי, מונה כאחראי ליציקת המטבעות בממלכה, שכונו אז "יצחקיים".