דצמ 302014
 

ולדיסלב, מלך הונגריה, השולט גם בבוהמיה, הצהיר כי היהודים היושבים בווינה וברחבי בוהמיה כפופים רק לשלטון הממלכתי ואין שום גורם אחר יכול לקיים סמכות עליהם. הכרזה זו באה בתגובה לקובלנת יהודי וינה על הלחץ שהם נלחצים מידי המעמדות בערים.