דצמ 302014
 

נוכח שמועות על גירוש קרוב של היהודים, הכריזו המלך והלאנדטאג של האצילים, כי אין כוונה לגרש את היהודים, וכל עוד הם משלמים את מסיהם יוכלו לקיים את זכויותיהם.