דצמ 302014
 

העיר פילזן קיבלה מן המלך רישיון לגרש את יהודיה. "הישג" זה של הפילזנים הסתייע בעלילה שהוטחה ביהודי העיר, על גניבת לחם הקודש וחילולו. שני יהודים נמצאו אשמים והוצאו להורג.