דצמ 222014
 

המתיחות והאיבה בין נוצרים ל"נוצרים החדשים" הגיעה לשיאה בהתפרצות אלימה כלפי האנוסים בליסבון, שבה נהרגו כ-2,000 מהם. מהומות קשות אלה אילצו את המלך להתערב. נזירים וכמרים, שהנהיגו את הפרעות, נאסרו והוצאו להורג. החלה בריחת אנוסים מפורטוגל והיא נבלמה רק לאחר שיצאה הבטחה מן המלך לשמור על הסטטוס-קוו עוד שש-עשרה שנים.