דצמ 302014
 

העיר פראג קיבלה רישיון מן המלך לגרש את יהודיה בתוך שנה. עד מהרה חזר בו המלך וביטל את פקודת הגירוש. יתר על כן, יצא צו האוסר על היהודים לצאת את העיר. הגורם הכלכלי הפך מרכיב בולט יותר ויותר במאבק סביב נוכחות היהודים וזכויותיהם. המעמדות הבורגניים ראו ביהודים גורם מתחרה וביקשו להיפטר ממנו, תוך ניצול המרכיב הדתי, שהיה עדיין פעיל ותוסס. השלטון המרכזי, הממלכתי, אף הוא הונע על ידי שיקולים כלכליים, אך הפוכים לאלה של המעמדות. הוא ראה ביהודים מקור כספים ישיר, נוח ונגיש, שניתן תמיד לסחוט אותו מעט יותר, והאינטרס הממלכתי, המתגלם באוצר המלך, מחייב לקיים אותו.

מועצת העיר פראג יזמה שורה של תקנות, שנועדו לצמצם את חופש הפעילות הכלכלית של היהודים ולהגביל אותם למסחר זעיר בבגדים ובחפצים ישנים.