דצמ 302014
 

הקיסר מקסמיליאן ה-1 דחה את דרישת המעמדות לגרש את היהודים מכל המקומות שבהם נאחזו בשנים האחרונות וישיבתם שם אינה חוקית. הקיסר הודיע, כי גם אם יסכים לגרש יהודים ממקומות מסוימים, הוא מתכון להעניק להם זכות ישיבה ארעית במקומות מסוימים אחרים, שכן אינו מוכן להסב נזק לאוצר הממלכה.