דצמ 302014
 

מרידת האיכרים הגדולה בגרמניה איימה להמיט אסון כבד על הקהילות היהודיות בתורינגיה, בארצות הריינוס, באלזאס ובבאדן, שכן היהודים היו הראשונים להיפרע מהם בהתפרצויות מעין אלה. השתדלן יוסף מרוסהיים יזם מהלך נועז, כאשר נפגש עם מנהיגי המורדים והגיע עמם להסכם בדבר הימנעות מהתקפה על היהודים תמורת פדיון כסף.