דצמ 302014
 

בקרב מוהאץ' הוכו ההונגרים בידי העותמנים, בפיקודו של סוליימן הגדול. המלך לודביג נפל במערכה. התורכים השתלטו על עיר הבירה אופן. המלכה ופמלייתה גלו מן העיר. אליה הצטרף גם מנדל השני ומשפחות העלית היהודיות. סוליימן המנצח פקד להעביר כאלפיים יהודים לתחומי תורכיה. ההונגרים טענו כי היהודים שיתפו פעולה עם האויב. גל אנטי-יהודי שטף את הארץ. היהודים של אדנבורג גורשו ורכושם הוחרם. יהודי פרסבורג אולצו למכור את בתיהם לנוצרים וחלקם יצאו את העיר.

במשך 150 השנים הבאות, היהודים שחיו בתחום השליטה העותמנית נהנו מביטחון ורגיעה. לא כן היתה מנת חלקם של היהודים בתחום הנוצרי, שבשליטת בית הבסבורג.