דצמ 302014
 

כתוצאה מעלילת דם שנרקחה בעיר פזינג הועלו על המוקד שלושים יהודים, גברים ונשים, וילדיהם הוטבלו לנצרות. כל יהודי העיר גורשו. הערים שביקשו להיפטר מיהודיהן נקטו באותה שיטה. כך גורשו יהודי פרסבורג וגם יהודי טירנוי. במקומות אחרים גבר הלחץ על היהודים על ידי מיסוי כבד.