דצמ 222014
 

קלמנס ה-7 הוציא "הכרזת סליחה" בה קבע כי אין לראות ביהודים שנאנסו להתנצר נוצרים לכל דבר ולכן פטורים הם מעונש. שונה המצב לגבי צאצאיהם שנטבלו לנצרות בלידתם, אך גם אליהם יש להתייחס בסלחנות, שכן קיבלו חינוך גרוע מהוריהם, ועל כן יש לשדל אותם ולקרב אותם לנצרות בדרכי נועם. האפיפיור פקד לשחרר את כל האנוסים הכלואים בפורטוגל. המלך חואן השהה את ביצוע הפקודה בתקווה שחילופי האפיפיורים ברומא יביא לשינוי הפקודה; אך האפיפיור החדש, פאול ה-3, עמד בתוקף על ביצוע הפקודה האפיפיורית וב-1535 שוחררו כ-1,800 אנוסים אסורים מבתי הכלא.