דצמ 222014
 

בלחץ העירונים של אביניון הטיל האפיפיור קלמנס ה-7 הגבלות קשות על המסחר היהודי. נאסר עליהם המסחר בתבואה, ביין ובשמן, ונאסרה עליהם ההלוואה בריבית. יהודי אביניון וקרפנטרה שיגרו משלחת לרומא, בעתירה לבטל את ההגבלות. בתמורה לתשלום מס רכוש בשיעור של 5% ניאות האפיפיור לבטל את ההגבלות החדשות ואף הרחיב מעט את זכויותיהם. הוא פטר אותם מן החובה לשמוע את דרשות הכמרים והתיר להם לבנות בתי-כנסת חדשים. ב-1533 שב האפיפיור וחידש את הגזירות משגבר שוב לחץ העירונים עליו. ב-1535 עלה פאול ה-3 לכס האפיפיורות והוא הסכים להחזיר ליהודים את הזכויות שהעניק להם קודמו.