דצמ 302014
 

שליט הסן, הלאנדגראף פיליפ, ביקש להגדיר מחדש או להבהיר את מעמדם של היהודים בממלכה ויזם דיון בשאלה "כיצד לסבול את היהודים". המטיף הלותרני רב ההשפעה, מרטין בוטצר מאלזאס, דרש להשליט בממלכה את תפיסתו של לותר, כי את היהודים יש או לגרש או להגביל עד מאד את חופש הפולחן ואת חופש הפעולה והעיסוק שלהם. השקפתו של בוטצר, לה נתן ביטוי חוזר בחיבורו "על היהודים, האם צריכים אנו להחזיק אותם בקרב הנוצרים וכיצד" (1539), נתנה חיזוק רב לאותן מועצות עירוניות שביקשו לסלק את היהודים מתוכן.