דצמ 302014
 

הסיים הפולני, שהתכנס בפיוטרקוב, קבע תקנה מיוחדת בחוקה החדשה של הממלכה ובה נאמר כי "מכאן ואילך ולדורות – – – היהודים לא יוכלו לשמש כמוכסים, כי אין זה ראוי ובניגוד למשפט אלוהים לחלוק לבני-אדם מסוג זה כבוד כלשהו ולתת להם לשמש במשרות ציבוריות בקרב הנוצרים". איסור כולל הוטל על מסחר היהודים, אלא אם קיבלו רישיון מיוחד מטעם המלך או מטעם מועצות הערים. תקנה נוספת הטילה על היהודים חובה לחבוש כיסוי ראש מיוחד, מאריג צהוב, שיבדיל בינם לבין הנוצרים. רק בנסיעה ממקום למקום יותר ליהודים להסיר את הכיסוי המזהה אותם. למרות החלטת הסיים, המשיכו היהודים לנהוג על פי הצו המלכותי משנת 1534.

בליטא נהנו היהודים מחופש פעולה בהשוואה ליהודים בפולין. הבורגנות הליטאית עדיין לא ראתה ביהודים מתחרה שיש להיפטר ממנו. תנאים אלה עודדו הגירה יהודית לליטא וגידול מהיר של הישוב היהודי שם.