דצמ 222014
 

משלחת מטעם "הנוצרים החדשים" הגישה תזכיר לאפיפיור ובה בקשה נמרצת להאריך את תקופת החסד בה הוגבלו סמכויות האינקוויזיציה. "אנו משתדלים בכל כוחנו להתבדל מן היהדות", נאמר בתזכיר, "אך אם לא יבוא קץ לעריצות המופעלת נגדנו, נעשה מעשה שלא היה עולה על דעתנו מעולם – נסתלק מן הנצרות שנכפתה עלינו ונשוב לדת משה, נעזוב את מקומות מגורינו ונבקש מפלט בחסות עמים אחרים, פחות אכזריים". האפיפיור בתגובה שיגר לליסבון ציר חדש, שתפקידו להגן על "הנוצרים החדשים" מפני פגיעות מוגזמות מצד האינקוויזיציה.