דצמ 222014
 

אחד האנוסים, מנואל דה קוסטא, צייר כתובות על שערי כנסיות בליסבון: "הגואל לא בא עדיין; ישו לא היה משיח אמת". כתובות אלה חוללו סערה עצומה בעיר הבירה. הוא נחשף והוצא להורג בשרפה. הנזק שגרם לעניינם של "הנוצרים החדשים" היה עצום. גל של מעצרים ומשפטים עבר בארץ. מאות "נוצרים חדשים" עונו, עד שהודו בכפירתם. עשרות מהם הועלו על המוקד. בוטלו כל המגבלות שהוסכם עליהם עם האפיפיור.