דצמ 302014
 

הכמורה הקתולית התכנסה בפיוטרקוב ודנה בסכנה הגוברת מצד היהודים, על רקע כניסת המוני יהודים שגורשו מבוהמיה. בהחלטות שהתקבלו התבקש המלך להנהיג הגבלות על מספר היהודים המתיישבים בערים ועל בניית בתי-כנסת חדשים. זיגיסמונד, כמלך קתולי אדוק, הורה למנוע התיישבות מהגרים יהודים בעיר הבירה קרקוב. גדל מספר הערים שקיבלו מן המלך את הזכות "שלא לסבול נוכחות יהודית" (privilegia de non tolerandis Judaeis).