דצמ 302014
 

יורשו של זיגיסמונד ה-1, זיגיסמונד (ה-2) אבגוסט (1572-1548), אישר את הזכויות הישנות שהוענקו ליהודים על ידי קזימיר ה-4. לקהילה היהודית בקרקוב העניק תעודת זכויות מיוחדת. בתעודה זו נאמר, בין השאר, כי המלך רואה זאת מחובתו לקיים את זכויותיהם של היהודים כמו שאר המעמדות.