דצמ 302014
 

מס גולגולת מיוחד הוטל על היהודים, בכלל זה היהודים היושבים באחוזות האצילים (ה"פריצים"). מיסוי זה בא לפצות את אוצר המלך על אובדן ההכנסות מן היהודים השייכים לאצילים ואינם כפופים לפקידי המלך. ההנמקה היתה שהיהודים הפטורים משירות צבאי צריכים לשאת במימון הוצאות המלחמה.