דצמ 302014
 

בחליפת מכתבים בין זיגיסמונד אבגוסט, מלך פולין, לבין איוואן ה-4 (איוואן האיום) מלך רוסיה (1584-1533), שהכתיר עצמו כצאר, נידונה שאלת חופש הפעולה של הסוחרים היהודים בממלכה הרוסית. זיגיסמונד ביקש להתייחס אל הסוחרים היהודיים כמו אל הסוחרים הפולנים הנוצרים; אך איוואן דחה את בקשתו של מלך פולין וביקש ממנו שלא להטריד אותו יותר בשאלה היהודית. בידוע הוא, טען איוואן, כי היהודים מעוללים רע בכל מקום הם נמצאים "הרי גם בארצות אחרות, שבהן דרכה כף רגלם, עשו רעות למדי ומפני חטאיהם גורשו משם וחלקם גם נהרגו".